Akademiska utbildningar inom kultur

 

Att studera kultur på universitet är en häpnadsväckande upptäcktsresa som går genom historien fram till nutid. Med början i antikens civilisationer får du lära dig om den mänskliga kulturens utveckling ända fram till våra dagar, oavsett om ämnet är historia, idéhistoria, filosofi eller kulturantropologi. Varje ämne har sin egen ingång till att beskriva historiska skeenden och med hjälp av professorer, docenter och doktorander får du möjlighet att ta del av alla magnifika berättelser som historien är full av.

 

Om det är en översiktlig bild av mänskligt liv som du är ute efter är kanske historia som akademisk disciplin det du är ute efter. Då får du en generell bild som inte bara fokuserar på idéer utan också ser till hur folket ute i stugorna hade det. Dessutom får du lära dig om staters uppgång och fall liksom regeringsskiften, maktkontroverser och annat som har pågått sedan tidernas begynnelse. Historia är ett viktigt ämne som de allra flesta svenska lärosätena erbjuder kurser inom och om du vill satsa finns det ofta doktorandtjänster som tillåter dig att fortsätta arbeta inom ämnet efter avslutad grundutbildning.

 

För en översikt av hur idéer har format historien är idé- och lärdomshistoria en intressant ingång. Den låter dig förstå hur strömningar och rörelser skapas och förstärks i samklang med tidsandan, vilket ger också ger oss en bättre förståelse för vad som sker i samhället i dag. En idéhistoriker uppehåller sig vid frågor som vilket ursprung en idé har och vilka idéer som den i sin tur gav upphov till.

 

Ett annat sätt att se historien är att se den genom det kulturantropologiska perspektivet. Det är en relativt ny disciplin som fokuserar på människans sociala samvaro; hur samhällen är uppbyggda och vilka relationer som håller våra sociala byggen vid liv. En socialantropologisk bild av historien ger inte samma översikt som det traditionella historieämnet utan försöker istället belysa avgränsade avsnitt för att ge en bättre förståelse av människan som kulturvarelse.

 

Ett närliggande ämne till idéhistoria är filosofi. Där är det dock inte nödvändigtvis historiens skeenden som är föremål för studier – även om filosofins historia är en viktig del av filosofiämnet – utan akademiska filosofer är lika upptagna vid att lösa de aktuella problemen som filosofin brottas med än i dag. Även filosofi är ett ämne som erbjuds vid en majoritet av alla lärosäten runt om i landet.

Akademiska utbildningar inom kultur 1

 

Taggar: