Arbetsmarknad för den med en utbildning inom kultur

 

Kultur är ett vitt begrepp som enkelt uttryckt är vårt gemensamma sätt att tolka omvärlden. Bildkonst, musik, skulptur och litteratur ingår i begreppet kultur. För den som är intresserad av och vill arbeta med kultur finns det en rad utbildningar på olika nivåer. Såväl på gymnasienivå, vid högskolor och universitet som fristående kurser och kvällskurser ges det utbildningar inom kultur. Olika utbildningar behandlar olika ämnen och tekniker. En del är till större delen praktiska andra teoretiska. Till utbildningar inom kultur på högre nivå görs oftast ett urval baserat på arbetsprov. Det är vanligt att den som arbetar inom kulturområdet kombinerar flera utbildningar och vidareutbildningar. Ett exempel är den svenska konstnären och författaren Madeleine Pyk som har en utbildning från konstfack såväl som Kungliga konstakademien.

 

De som genomgått en eller flera utbildningar inom kultur finns inom många olika sektorer och platser i arbetslivet. Kulturarbetare finns inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Kulturförmedlare arbetar med kommuners kulturella verksamhetsområden. Bildkonstnärer och grafiker arbetar såväl med traditionell bildkonst som inom media, reklam och information. Andra vanliga karriärvägar för kulturutbildade är: skådespelare, musiker, gymnasielärare, skribent, producent, webbredaktör och forskare. En utbildning inom kultur ger verktyg att skapa, tolka och förmedla konstverk och andra kulturella uttringar. Kreativitet och nyfikenhet är två egenskaper som krävs för den som tänkt sig en karriär inom det kulturella området.

Director Pointing to a Group of Performers Rehearsing on Stage

 

Att gå en utbildning inom kultur är populärt och det råder stor konkurrens på arbetsmarknaden. Enligt aktuell statistik omfattar kultur och kulturella näringar ungefär 4,7 % av all arbetskraft i Sverige. Inom den kulturella sektorn är det vanligt med tidsbegränsade jobb som kortare projekt och arbete på deltid. Många arbetsplatser inom den skapande kulturella sektorn är småskaliga och en stor del av landets kulturarbetare arbetar som frilansare. För att lyckas på arbetsmarknaden gäller det att vara beredd på såväl obekväma arbetstider som kortare anställningar. Kultur är dock ett område där man drivs av passion, många kulturarbetare bortser från konkurrensen och relativt hårda arbetsförhållanden då de helt enkelt inte kan tänka sig att arbeta med någonting annat än det som de brinner för.

 
 
 
 
 
 
monograph