Fryshusets gymnasium

 

Fryshuset är en byggnad i Stockholm som inhyser en rad olika aktiviteter som främst riktar sig till ungdomar. Verksamheten i Fryshuset startades 1984 av en grupp medlemmar i föreningen KFUM Söder i Stockholm, ledd av Anders Carlberg. Föreningen KFUM har dock bedrivit ungdomsverksamhet på Söder betydligt längre än så – sedan 1890, för att vara exakt. Byggnaden som nu samlar föreningens alla verksamheter har fått sitt namn på grund av att den innan KFUM intog den var ett gammalt fryslager. Man renoverade lokalen, och skapade en idrottshall och några replokaler för musikband. En stiftelse bildades för att sköta Fryshuset, där huvudmannen är KFUM Söder. I takt med att Fryshusets aktiviteter utökades blev dock fryslagret (som låg i Norra Hammarbyhamnen) för litet, och Fryshuset flyttade till Södra Hammarbyhamnen, där det är kvar än idag. Namnet behölls dock, trots att de inte längre huserades i ett fryslager.

Idag bedrivs en rad olika projekt och utbildningar för ungdomar i och av Fryshuset. En av de mest kända utbildningarna är kanske Fryshusets gymnasium, som grundades år 2000 och är en fristående gymnasieskola. Huvudman för skolan är den stiftelse som driver Fryshuset. Skolans profil är att man vill kombinera elevernas egna passioner och intressen med utbildning och personlig utveckling. Man kunde från början läsa fyra olika program på skolan: Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet och Introduktionsprogrammet. Skolan har också en särskild utbildning för elever med Aspergers syndrom, och sedan 2013 kan man också läsa Handelsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Fryshusets gymnasium.

Gymnasiet implementerar sin policy om elevernas intressen genom att erbjuda ett brett utbud av inriktningar på de olika programmen. På det Estetiska programmet kan man inrikta sig på bild och form, dans, musikproduktion, rap, rock, skrivare, soul och teater. På både samhälls- och naturvetenskapsprogrammen kan man välja mellan speldesign, skate, basket och dans, och på introduktionsprogrammet finns förutom speldesign (som också kan väljas på Aspbergerutbildningen) även inriktningarna idrott och musikproduktion.

Om du vill veta mer om olika ungdomsaktiviteter och se dokumentärer om människor som engagerar sig i ungdomars utveckling kan det vara en bra investering att skaffa ett kanalpaket från Canal Digital på Canaldigital.se. Då får du tillgång till flera kanaler som bland annat sänder samhällsprogram.

 

Taggar:

 
 
 
 
 
monograph