Kulturen behöver bra ledare

 

Alla ledare omnämns inte i historieböckerna, men dessa är ofta otroligt viktiga och kan vara skillnaden mellan succé och fiasko. Just inom kulturen är det vanligen den kreativa aspekten som de flesta associerar till arbetsuppgifterna, men precis Inom de flesta organisationer finns även en hel del positioner med focus på att organisera. För att kulturella projekt ska genomföras på bästa möjliga sätt och nå de utsatta målen är just ledarskap och planering essentiellt.

Den kinesiska filosofen och poeten Lao-Tse lär ha yttrat dessa bevingade ord: ”En ledare är bäst när folk knappast vet att han finns, inte lika god när folk lyder och hyllar honom, och dålig när de avskyr honom”. Den ledare som inte syns ifrågasätts heller inte. Mannen bakom citatet, Lao-Tse, är en av taoismens grundare. Det är en livsåskådning som går ut på att leva i nuet och se omvärlden som en helhet. Den menar att våra dagliga bestyr, vardagsupplevelser och livserfarenheter är nycklarna till inre frid. Kanske är det jordnära och pragmatiska strävandet efter inre harmoni och synen på människor som jämlikar just det som resonerar så väl med ledarskap som företeelse.

Uppfattningen om att ledaren bör styra folket med stadigt grepp och fast hand är numera ifrågasatt. Professor Archie Brown från Oxfords Universitet menar att flera av historiens viktigaste och mest betydelsefulla beslut har ett kollektivt ledarskap att tacka för sina framgångar. Att en ledare måste vara ”stark” för att lyckas är således en seglivad myt. De ledaregenskaper som värderas högst av människor är, enligt författaren Jeff Brown, förmågan att se varje individ, hantera konflikter och att framhäva medarbetarna.

Ledarskapsutbildningar

Att söka kurser i ledarskap är inte längre förunnat lärare, handläggare och chefer utan görs i allt högre grad av även gemene man. En kurs i ledarskap som ger 74879113förståelse för gruppens dynamik, sociala koder och som erbjuder verktyg till konflikthantering är en välgörande och användbar tillgång för oss allra flesta. Det finns flera lättillgängliga och välrenommerade alternativ om du söker ledarskapsutbildning i Stockholm.

Inom alla effektiva samhällen, arbetsplatser och skolklasser finns skickliga ledare som vet hur man tar vara på gruppens potential. Ledaren både inom kultur och andra områden måste vara lyhörd och eftertänksam, den har nämligen yttersta ansvaret om något går fel. I pressade situationer sätts ledarens kunskap och sociala kompetens på sin spets. Den bästa ledaren får gruppen att arbeta och känna samhörighet med varandra.

 
 
 
 
 
 
monograph