Studera vävning

 

Kan din hobby blir mer än bara en hobby? Det finns en mängd olika utbildningar och kurser för dig som vill utbilda dig vidare inom kulturområdet. Välj det område du vill fördjupa dig i, till exempel vävning, keramik eller sömnad. Det finns grundkurser och fördjupningskurser med studier på dag- eller kvällstider. Du får lära dig hantverket från grunden med formgivning, val av material och tekniken. När du studerar vävning får du till exempel lära dig vävning både teoretiskt och praktiskt. Du får planera, räkna ut och sätta upp vävar och göra egen design. Kanske vill du i framtiden arbeta som cirkelledare eller som konsthantverkare? Det finns också företagsaktiviteter i Stockholm för starkare gemensamhetskultur. Det är roliga och teambildande aktiviteter som stärker gruppen.

Låt hand och tanke arbeta tillsammans

Kultur är ett brett och spännande ämne. Det täcker allt kreativt skapande. Du kan studera smide eller vävning, musik eller teater, bilder eller fotografi och mycket annat. När du fördjupar dig inom ett kulturområde går du på djupet i det mänskliga skapandet . Det finns många möjligheter till studier, på olika nivåer och med olika svårighetsgrader. Det finns kurser som vänder sig till barn, ungdomar och gymnasister. Som vuxen finns det möjligheter till kvällskurser till exempel via studieförbund och utbildningar på folkhögskolor, högskolor och universitet. Du kan också välja att studera utomlands och få ytterligare dimensioner till utbildningen. Det ger möjlighet till nya vänner och ett nytt språk men det ger också kunskap i en ny kultur och inspiration till nya idéer och nya uttryck. När du till exempel studerar smide på en grundnivå lär du dig grundläggande smide. Undervisningen tar upp traditionella och hantverksmässiga smidestekniker och formgivning. På fördjupningskurser får ofta den personliga kreativiteten ett större utrymme. Det praktiska arbetet varvas av teoretiska kurser. Det kan vara designhistoria och studiebesök på gallerier och verkstäder.

Kultur hjälper dig att förstå världen

Vi lever i en multikulturell värld. Det är viktigt och nödvändigt för oss att förstå olika kulturer och hur de samspelar med varandra. Religion och livsåskådning är viktiga ämnen att arbete med tillsammans med kulturstudier. När du studerar kultur får du verktyg som du kan använda när du analyserar, förstår och löser samhällsproblem. Det är viktigt att både titta bakåt i tiden och försöka se nya perspektiv på nutiden och möjligheter för framtiden. Med studier inom kultur lär du dig att tolka och förstå människan och hennes språk, traditioner och uttryckssätt. Det ger dig ett analytiskt och kritiskt tänkande. Det finns flera sätt att arbeta med kultur efter studierna. Du vill kanske arbeta konstnärligt och kreativt eller inom kultur- och upplevelsemarknaden? Det kommer också finnas möjligheter att arbeta i projekt med kulturaktörer och kulturinstitutioner som uppdragsgivare. Många kulturarbetare är egen företagare och därför är entreprenörskap ett viktigt ämne under studierna. Här studeras till exempel marknadsföring, ekonomi och kommunikation. Kultur är kreativitet som ger nya idéer och det är viktigt för samhällsutvecklingen. Kultur kan förändra våra värderingar, vårt tankemönster och våra attityder.

 
 
 
 
 
 
monograph